Εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024

ATT64638

ΦΕΚ 2858-28.12.2015 (αποσπασμα)-Συμβολα αρμονικων βαθμιδων

Διευκρινισεις και παραδειγματα σχετικα με το μαθημα Μουσικη- Αντιληψη- Θεωρια και Αρμονια

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Ενημέρωση υποψηφίων για τις  Στρατιωτικές Σχολές 2024-2025.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΑΣΣΥ 2024

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2024

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΦΕΚ 1415/τ.Β’/24-03-2022_Σχετικά με προσμέτρηση απουσιών για συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακ. έτ. 2024-25

ΦΕΚ σχετικά με απουσίες που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές) προκειμένου οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για τις υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Ορθή επανάληψη

ως προς την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος του ΥΠΑΙΘΑ, από το λανθασμένο 23-11-2024 στο ορθό 23-01-2024

Προσμέτρηση απουσιών για συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακ. έτ. 2024-25

1η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

5ο Γ.Ε.Λ., ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ   

 7-13/1/2024

Στα πλαίσια του σχεδίου Erasmus+ του 5ου ΓΕ.Λ. Πατρών με τίτλο “Point of EU: Enhancing European Identity, Understanding European Projects” (Ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα, Κατανοώντας τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα), δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν στην πρώτη κινητικότητα, στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Οι εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος σε σεμινάριο με θέμαΠαρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Σχεδίων”, το οποίο παρέχεται από τον επιμορφωτικό οργανισμό In Dialogue.

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί πιστοποιήθηκαν στα εξής:

  • την κατανόηση των σταδίων της αξιολόγησης, ως τρόπου μάθησης
  • τη γνώση του ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέλη της αξιολόγησης και πώς εμπλέκονται
  • τη δυναμική των σωστών ερωτήσεων κατά τη διαδικασία μίας αξιολόγησης
  • συγκεκριμένες μεθόδους για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων μίας αξιολόγησης (ανατροφοδότηση/follow up)
  • την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αξιολόγησης στο πρόγραμμα/πρότζεκτ του οργανισμού τους
  • θεωρητική υποστήριξη με τη μέθοδο Appreciative Inquiry/Systemic Approach

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είναι συντονιστές των δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων του σχολείου (Erasmus+, European Parliament Ambassador School) και φιλοδοξούν να χρησιμοποιήσουν τα φύλλα εργασίας του σεμιναρίου ώστε να αξιολογήσουν με καινοτόμο τρόπο τα παραγόμενα αποτελέσματα των προγραμμάτων του σχολείου.  Μακροπρόθεσμα, αυτό θα σημάνει βελτιωμένες τεχνικές διαχείρισης των προγραμμάτων προς όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του σχολείου συνολικά.

 

Όπως και με αυτή την κινητικότητα, κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα τονώνει το προφίλ του σχολείου, την εξωστρέφειά του και τη δικτύωσή του με άλλα σχολεία.  Φέρνει νέες πιθανότητες συνεργασίας και καθιστά πιο ελκυστική τη μάθηση για τους εφήβους, αφού τους εμπλέκει δημιουργικά σε ομαδικές εργασίες με θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: η συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενεργή πολιτειότητα είναι αυτά που θα εξασκήσει το τρέχον σχέδιο Erasmus+ στις υπόλοιπές του κινητικότητες.

 

Για το 5ο ΓΕ.Λ. Πατρών,

οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί,

Μαρία Δαλαμήτρου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας (PhD), Erasmus Coordinator

Χρήστος Μουτάφης, Φιλόλογος, European Parliament Ambassador School Coordinator

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων

ΕΞΕ – 2572 – 2024 – Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων_ (002)

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω του COVID-19

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω του COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-24.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR).

Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της.

    Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ78

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας συναντούν τον Άγγελο Τσιγκρή στο σχολείο μας.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαμε την ευκαιρία στο Σχολείο μας να απολαύσουμε τον Άγγελο Τσιγκρή, κοινωνιολόγο, εγκληματολόγο, δικηγόρο, και ακαδημαϊκό δάσκαλο μία εξαιρετική παρουσίαση του θέματος του σχολικού εκφοβισμού.

Με τον όρο σχολικός εκφοβισμός, γνωστός στη διεθνή επιστημονική ορολογία ως bullying, εννοείται η επαναλαμβανόμενη και εσκεμμένη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή παιδιών παρόμοιας ηλικίας, με σκοπό την πρόκληση πόνου και αναστάτωσης.

Αποτελεί μία κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει ανισότητα στη δύναμη αντικειμενική (π.χ. σωματική) ή αντιληπτή (π.χ. προσωπικότητα). Ωστόσο, ο σχολικός εκφοβισμός δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις περιπτώσεις όπου τα παιδιά κάνουν αστεία μεταξύ τους διασκεδάζοντας και οι δύο αληθινά.

Η βία μεταξύ των μαθητών μπορεί να πάρει τις εξής μορφές:
α) σωματική (σπρωξίματα, κλωτσιές, μπουνιές, χαστούκια, τράβηγμα μαλλιών κ.τ.λ.)
β) συναισθηματική (σκόπιμη απομόνωση του παιδιού, να λερώνουν, να κρύβουν, να καταστρέφουν τα πράγματά του, να το εκβιάζουν για χρήματα, να το απειλούν κ.τ.λ.)
γ) λεκτική (κοροϊδία, βρίσιμο, σαρκασμός, ειρωνεία, διάδοση ψευδούς φήμης, χειρονομίες, συκοφαντικά γκράφιτι κ.τ.λ.)
δ) σεξουαλική (ανεπιθύμητο άγγιγμα, απειλές, προσβλητικά μηνύματα, χυδαία γράμματα και εικόνες, πειράγματα κ.τ.λ..) και
ε) ηλεκτρονική (χρήση διαδικτύου, email, chat room, και κινητών με προσβλητικό και απειλητικό περιεχόμενο. Στην διεθνή επιστημονική ορολογία το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως cyberbullying).

Στην παρουσίασή του ο κ. Τσιγκρής επεσήμανε:

«Έχει αποδειχθεί ότι ο χαλαρός έλεγχος στο πλαίσιο της οικογένειας και η έλλειψη επικοινωνίας, ανάμεσα στον γονιό και στο παιδί, ευνοούν την παραβατικότητα. Εάν λείπει αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας με τους γονείς, αντίστοιχα το παιδί αδιαφορεί για το σχολείο και εμπλέκεται σε ομάδες άλλων νεαρών, που μπορεί να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά.

Πολυετείς επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι οι οικογένειες, των νεαρών παραβατών έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι, ότι συνήθως πρόκειται για φτωχές οικογένειες. Ωστόσο, δεν είναι μόνον η φτώχεια που προκαλεί την εγκληματικότητα. Πολύ συχνά η φτώχεια ωθεί τους νέους να ξεπεράσουν άλλους συνομηλίκους τους από εύπορες οικογένειες και να μεγαλουργήσουν.

Για να υπάρξει πιθανότητα τέλεσης εγκληματικών πράξεων από ανήλικους, πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός φτώχειας, εγκληματικού παρελθόντος της ίδιας της οικογένειας και έλλειψης ελέγχου των γονέων προς το παιδί.

Πρέπει, δηλαδή, να συμπέσουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες προκειμένου να υπάρξει σοβαρή πιθανότητα να εκδηλώσει κάποιος ανήλικος παραβατική συμπεριφορά.Οι ανήλικοι με παραβατικό ιστορικό (π.χ. τέλεση κλοπών, πρόκληση επεισοδίων στα γήπεδα και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας), παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα στην οικογένεια και το σχολείο, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε παραβατικές ομάδες, προκειμένου να αναπληρώσουν εκεί την ανθρώπινη επικοινωνία και την αναγνώριση που τους λείπει.Η εγκληματολογική έρευνα, αναφορικά με τους έφηβους παραβάτες στα σχολεία, έχει αποδείξει ότι πρόκειται κυρίως για αγόρια, μέσης ηλικίας. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους εμφανίζεται γενικά να είναι αρκετά καλή, καθώς εργάζονται συνήθως και οι μητέρες τους, αλλά περιστασιακά και οι ίδιοι.
Οι παραβατικές παρέες των νέων σχολικής ηλικίας είναι σχετικά πολυμελείς και στελεχώνονται κυρίως με άτομα του ιδίου φύλου. Τα μέλη της παρέας προέρχονται κυρίως από το σχολείο, αλλά επίσης από τη γειτονιά, το χώρο εργασίας και τους τόπους νυκτερινής διασκέδασης. Στην παρέα μετέχουν συνήθως για να βρουν φίλους, χωρίς να έχουν συνήθως κάποιον αρχηγό ή ιεραρχική δομή, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για «συμμορίες ανηλίκων».

Οι έφηβοι παραβάτες επιδίδονται συχνά σε αντισυμβατικές ενέργειες, όπως αγορά, πώληση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, πρόκληση ζημιών σε σχολικό χώρο, κλοπές σε κατάστημα, επεισόδια στο γήπεδο, συμπλοκές με τρίτους, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κλοπές χρήσης ή εξαρτημάτων μεταφορικού μέσου, απειλές κατά συνομηλίκων, διαρρήξεις κατοικιών και αυτοκινήτων, πώληση κλοπιμαίων, κλπ.
Για να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων και της νεανικής βίας στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει -μεταξύ άλλων- να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να μειωθεί η ανεργία των νέων, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού, να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου και να οικοδομηθεί μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης. Μια δίκαιη και ανοιχτή κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες για όλους».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Το 5ο Γενικό Λύκειο Πατρών, συμμετείχε με επιτυχία στο 8ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, με θέμα τη «Θέση της Γυναίκας στην Αρχαία Αθήνα και τη Ρώμη».

Οι μαθητές του σχολείου μας, επίσης, ξεναγήθηκαν σε τοπόσημα παγκόσμιας πολιτιστικής ακτινοβολίας στη Ρώμη και επισκέφθηκαν το Βατικανό.

Προηγουμένως γνώρισαν τη Νάπολη και ξεναγήθηκαν στην Πομπηία ενώ η περιήγησή μας ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στην καστροπολιτεία του κρατιδίου του Αγίου Μαρίνου.

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο συνέδριο της Ρώμης αποτελεί μέρος των δράσεων για τη Φυλετική Ισότητα, άξονα του Ευρωπαϊκού προγράμματος European Parliament Ambassador School.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν.

Την εισήγηση στο συνέδριο επιμελήθηκαν οι καθηγητές και οι καθηγήτριες:

Χρήστος Μουτάφης, Φιλόλογος Ελεάννα Σαλούστρου, Βιολόγος Βασιλική Δαβάνου, Μαθηματικός-Πληροφορικής Χρήστος Φελούκας, Φιλόλογος.

 

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ): Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης για Εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση ατόμων με σοβαρές παθήσεις_Ακ. Έτ. 2024-25

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024.

Υποβολή δικαιολογητικών

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΞΕ – 135593 – 2023 – Φ12α_ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 

50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Συμπληρώθηκαν φέτος 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ο Αγώνας της νέας γενιάς που σηματοδότησε την αρχή του τέλους μιας από τις πιο σκληρές δικτατορίες στην Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.

Το φοιτητικό κίνημα με την κατάληψη της Νομικής και στη συνέχεια με την κατάληψη και την εξέγερση του Πολυτεχνείου συμπύκνωσε τους αγώνες του λαού και του πνευματικού κόσμου της Ελλάδας που αντιστεκόταν στην τυραννία της χούντας των συνταγματαρχών. Έγινε φωνή των φυλακισμένων και βασανισμένων που αντιστέκονταν στη δικατορία, κλόνισε τη διεθνή κοινότητα και οδήγησε τη χούντα σε αναδίπλωση, μέχρι την τελική της ήτττα και την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Το Πολυτεχνείο, η 17η Νοέμβρη, παραμένει σύμβολο των αγώνων ενάντια σε κάθε είδους καταπίεση, ενάντια στην κοινωνική αδικία, τον αυταρχισμό και τον φασισμό. Είναι η μνήμη μιας νέας γενιάς που αγωνίστηκε σθεναρά απέναντι στη χούντα και παραμένει μέχρι σήμερα ζωντανή, οδηγώντας και εμπνέοντας τη σύγχρονη νεολαία με τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί τιμούμε κάθε χρόνο αυτά τα ιδανικά μέσα από τις σχολικές εκδηλώσεις και την παρουσία μας στην πορεία του Πολυτεχνείου και καλούμε τους μαθητές και τις μαθητριές μας να κρατούν ζωντανές τις αξίες που ενέπνευσε το Πολυτεχνείο δίνοντας τους δικούς τους αγώνες για μια δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία.

 

28 Οκτωβρίου 2023

Το χρονικό του «ΟΧΙ»

Θεατρικό που παρουσίασαν οι μαθητές