ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Α.   Ενημέρωση για ζητήματα υγείας

Β.   Φοίτηση μαθητών

Γ.   Κινητά τηλέφωνα – χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο

Δ.   Εκδρομές – Περίπατοι

Ε. Ενημέρωση γονέων – Συνεργασία με τους καθηγητές

ΣΤ.   Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Αντί προλόγου

Με τον όρο «Κανονισμός λειτουργίας σχολείου» νοείται το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης, ανάμεσα σε μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία τα οποία συναντάμε στη λειτουργία κάθε δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας.

Tο σχολείο – εκτός του προφανούς στόχου της μάθησης – έχει επωμισθεί και τον δύσκολο ρόλο να εναρμονίσει τον έφηβο με την κοινωνία. Ο έφηβος μαθητής έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας, η οποία με τη σειρά της γεννά αίσθημα ασφάλειας και υπευθυνότητα.

Παράλληλα όμως, η σχολική κοινότητα νομιμοποιείται να απαιτήσει τη συνεισφορά του έφηβου μαθητή – πολίτη στην ομαλή λειτουργία της.

Οι μαθητές του Λυκείου προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και μεταφέροντας στις αποσκευές τους διαφορετικό πνευματικό φορτίο. Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα και έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα. Γι’ αυτό πρέπει στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν στους αυριανούς πολίτες το αίσθημα της ελευθερίας, την υπευθυνότητα, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

Α. Ενημέρωση για ζητήματα υγείας

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων στο Λύκειο και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα πρέπει να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα:

 1. Προαιρετική η χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) στους εσωτερικούς χώρους για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς που επιστρέφουν στο σχολείο μετά από νόσηση από COVID-19 και για πέντε ημέρες.
 2. Να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών στο προαύλιο.
 3. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού
 4. Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων .
 5. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19  να μην προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.
 6. Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19 ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός τίθεται σε καραντίνα  πέντε ημερών μετά την επιβεβαίωση της ασθένειας με μοριακό ή rapid test από πιστοποιημένα διαγνωστικά κέντρα ,φαρμακεία η δημόσιες δομές υγείας. Για την επιστροφή των μαθητών ή των καθηγητών μετά από νόσηση στο σχολείο θα γίνεται εφόσον έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα της νόσου και είναι απύρετος για 24 ώρες χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών.Διαφορετικά θα παρατείνεται η καραντίνα για όσες ημέρες απαιτούνται.

Τέλος επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους. Επίσης να ενημερώνουν για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και να αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές- μαθήτριες της Α΄ Τάξης (και όσοι άλλοι δεν προσκόμισαν ως τώρα) πρέπει να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό το (επισυναπτόμενο για την Α’ Τάξη) Ατομικό Δελτίο Υγείας, υπογεγραμμένο από γιατρό.

Β. Φοίτηση μαθητών

 1. Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 8:10. . Είναι κατανοητό ότι καθυστερημένη προσέλευση δημιουργεί προβλήματα στη σωστή ενημέρωση των μαθητών και δυσχεραίνει στη συνέχεια τη διδασκαλία. Η είσοδος στην τάξη μετά από καθυστερημένη προσέλευση κατά την 1η ώρα επιτρέπεται μόνο με έγκριση του Δ/ντή του Σχολείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα που θα εξηγεί το λόγο της καθυστέρησης και θα βεβαιώνει ότι γνωρίζει το γεγονός. Συνεχής και αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.
 2. Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο Γενικό Λύκειο είναι 114 και δεν υπάρχει (από το 2018) η διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται αν νοσεί από  COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

3.Αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με την έγκριση ή παρουσία του γονέα που θα αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη της απουσίας.

4.Η έξοδος του μαθητή από το σχολικό χώρο ή η παραμονή του εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς άδεια είναι σοβαρό παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.

 1. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην τάξη τους μετά το τέλος του διαλείμματος. Χωρίς άδεια καθυστερημένη προσέλευση χρεώνει το μαθητή με ωριαία απουσία. Αν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται συχνά ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.

Γ. Κινητά τηλέφωνα – χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο

Η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου (και στο προαύλιο) απαγορεύεται με βάση έγγραφη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.: Φ25/103373/Δ1/22-06-2018). Συγκεκριμένα αναγράφεται:

 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
 2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την υποστήριξη του μαθήματος του ή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

Στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό μαθητής να έχει στην κατοχή του κινητό, ο μαθητής αποβάλλεται από το σχολείο για μία ημέρα.

.

Δ. Εκδρομές – Περίπατοι

Προβλέπεται η πραγματοποίηση 5 σχολικών περιπάτων

Ε.  Ενημέρωση γονέων – συνεργασία με τους Καθηγητές

 1. Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες καθηγητές και η συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών.
 2. Έχει ήδη αναφερθεί ότι λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 3. Για θέματα λειτουργίας του σχολείου οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται και από το δικτυακό τόπο του σχολείου (http://5lyk-patras.ach.sch.gr/).

 ΣΤ. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Η συμβολή του συλλόγου γονέων στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου είναι σημαντική. Γι’ αυτό οι γονείς καλούνται να πλαισιώνουν τον Σύλλογο και να συμβάλλουν προσωπικά με τη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                       Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ         ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

Τ.Υ                                                                                                      Τ.Σ.Υ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *