Εργαστήριο Πληροφορικής


Υπεύθυνος καθηγητής: Πελέκης Χαράλαμπος – ΠΕ 86 Πληροφορικής