Ωράριο Μαθημάτων

Ω Ρ Ε Σ

Ε Ν Α Ρ Ξ Η

Λ Η Ξ Η

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

1η ΩΡΑ 08:15 09:00 45?
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:00 09:05 5?
2η ΩΡΑ 09:05 09:50 45?
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:50 10:00 10?
3η ΩΡΑ 10:00 10:45 45?
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10:45 11:00 15?
4η ΩΡΑ 11:00 11:45 45?
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:45 11:55 10?
5η ΩΡΑ 11:55 12:40 40?
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:40 12:45 5?
6η ΩΡΑ 12:45 13:25 40?
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13:25 13:30 5?
7η ΩΡΑ 13:30 14:05 35?