Ωράριο Μαθημάτων

Ω Ρ Ε Σ

Ε Ν Α Ρ Ξ Η

Λ Η Ξ Η

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

1η ΩΡΑ 08:15 09:00 45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:00 09:05 5
2η ΩΡΑ 09:05 09:50 45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:50 10:00 10
3η ΩΡΑ 10:00 10:45 45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10:45 11:00 15
4η ΩΡΑ 11:00 11:45 45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:45 11:55 10
5η ΩΡΑ 11:55 12:40 40
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:40 12:45 5
6η ΩΡΑ 12:45 13:25 40
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13:25 13:30 5
7η ΩΡΑ 13:30 14:05 35