15-μελές

15/ΜΕΛΕΣ 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχ. Έτος 2017-18

Πρόεδρος:          Βγενόπουλος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος :   Γιδιάρης Βασίλης
Γραμματέας :      Λέση Μάριος
Μέλη :                    Βουκελάτος  Ιωάννης
                            Μαζαρακιώτης Ηλίας
                            Δημοπούλου Αθανασία
                            Γιαννόπουλος  Βασίλειος
                            Κεκάκος Παύλος
                            Νικολλί Κωνσταντίνα
                            Γκρίντζου Κατερίνα
                            Κουμούσης Παναγιώτης
                            Μεμάγκα Μάριος
                            Αλεξανδρής Παναγιώτης
                             Πότσι Φλόρενς
                             Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος