Περί

Σχεδιασμός - Υλοποίηση ιστοχώρου

Δαβάνου Βασιλική
Πληροφορικής ΠΕ 86 – Μαθηματικός ΠΕ 03

του 5ου Λυκείου Πάτρας.


Συντήρηση ιστοχώρου

Δαβάνου Βασιλική – Σαλούστρου Ελεάννα ΠΕ 04.04 Βιολόγος

Ο ιστοχώρος δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 και
συνεχώς ενημερώνεται.