Περί

Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Συντήρηση ιστοχώρου

Δαβάνου Βασιλική
Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ 19 

του 5ου Λυκείου Πάτρας.


Ο ιστοχώρος δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 και
συνεχώς ενημερώνεται.