5-μελή

Σχολικό Έτος 2017-18

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΜΕΛΗ
Α1 Κουμούσης Μπαρδάκης Λαζανά    
Α2 Δούβρη Αλετράς Κεκάκος    
Α3 Ναζεραι Λουλάι  Μουρτάς  Λουλάι  Μακκάς
Α4 Σεχιται Φραγγούλης Παναγόπουλος    
Β1 Δανελάτου Αποστολόπουλος Γιαννακοπούλου    
Β2 Λέσης Καλαντζή Κουλουμπή    
Β3          
Γ1  Γκρίτζου  Αυγέρου Γραμματίκα  Καραγιάννης Αποστολόπουλος
Γ2  Μεμάγκα  Μαζαρακιώτης Νικολί    
Γ3  Σταυροπούλου  Πολυχρόνης  Σουρούνη  Σακελλαροπούλου  Σμυρνής