Η Ιστορία της Εφημερίδος

Η εφημερίδα του σχολείου με τίτλο «Κοινωνία μαθητική» εκδίδεται από το 1988-89 με υπεύθυνο καθηγητή έκδοσης τον Δημήτρη Καλτσά  και την συμπαράσταση του εκάστοτε Διευθυντή.