Φύλλα εφημερίδας _ Βραβεία


Η εφημερίδα του σχολείου με τίτλο 

«Κοινωνία μαθητική» 

εκδίδεται από το Σχολικό Έτος 1988-89


Βραβεία

  • Από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας, Αθανασίου Βασιλείου Μπότση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 10 Δεκεμβρίου 2002, με κριτήρια βράβευσης την ποιότητα και ποικιλία της ύλης, την εμφάνιση, τη δημοσιογραφική αντίληψη και την προσπάθεια των μαθητών για τη σύνταξη και την έκδοση.

  • Από την Εφημερίδα «Τα Νέα», 5 Μαΐου 2007, με τα ίδια ως ανωτέρω κριτήρια.

  • Από την Εφημερίδα «Τα Νέα», 11 Μαΐου 2009, με κριτήρια τα θέματα ανεργίας, διαφθοράς και την ποιότητα και ποικιλία της ύλης.Φύλλα εφημερίδας


      Φύλλα εφημερίδας