Αρχαία

α/α Ημερομηνία Ανάρτησης Αναρτών Μάθημα Θεματολογία Ανάρτησης
1 5-10-2023 Χατζήπαπα Μαριάννα Αρχαία Ελληνικά – Ανθρωπιστικών Σπουδών (γνωστό ) – Β’ Λυκείου Λυσίου υπέρ Μαντιθέου
2
3
4