Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2017 η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τζούδα Μαρία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μενούνου Μαρίνα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μητσοπουλου Άννα
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δανελάτου Φωτεινή
ΤΑΜΙΑΣ Κωνσταντινοπούλου Κων/να
ΜΕΛΟΣ Δημόπουλος Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ Γεωργοπούλου Παναγιώτα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Πελέκης Χαράλαμπος

Παπαθανασίου Αγγελική

Σουρούνη Σωτηρία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μενούνου Μαρίνα

Μητσοπουλου Άννα

Τζούδα Μαρία