Ανοικτό βιβλίο
 
Βιβλιοθήκη 5ου Γεν. Λυκείου Πατρών
Βιβλία  
el Διεθνής Ομοσπονδία Εταιριών
και Ιδρυμάτων Βιβλιοθήκης:
en
Τμήμα των Σχολικών Βιβλιοθηκών
και Κέντρων Άντλησης Γνώσεων
Η σχολική βιβλιοθήκη στη διδασκαλία και μάθηση για όλους
IFLA - UNESCO Προκήρυξη για τη Σχολική Βιβλιοθήκη
Η σχολική βιβλιοθήκη παρέχει πληροφορίες και ιδέες που είναι θεμελιώδεις για την επιτυχημένη λειτουργία στην σύγχρονη κοινωνία που βασίζεται στην πληροφόρηση και στην γνώση. Η σχολική βιβλιοθήκη εφοδιάζει τους μαθητές με δια βίου προσόντα μάθησης και αναπτύσσει τη φαντασία, καθιστώντας αυτούς ικανούς να ζήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες.
Η αποστολή της σχολικής βιβλιοθήκης
Η σχολική βιβλιοθήκη προσφέρει υπηρεσίες μάθησης, βιβλία και πηγές που καθιστούν ικανά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να γίνουν αποτελεσματικοί χρήστες της πληροφορικής σε όλες τις δομές και τα μέσα. Οι Σχολικές βιβλιοθήκες συνδέονται με το ευρύτερο δίκτυο βιβλιοθήκης και πληροφοριών σύμφωνα με της αρχές της προκήρυξης της UNESCO για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη.
Το προσωπικό της βιβλιοθήκης υποστηρίζει τη χρήση των βιβλίων και άλλων πηγών πληροφόρησης, που εκτείνεται από το φανταστικό έως το αποδεικτικό, από το έντυπο μέχρι το ηλεκτρονικό, (και στην οθόνη PC και στην TV. Τα υλικά συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα σχολικά εγχειρίδια, τα μέσα διδασκαλίας και τις μεθοδολογίες.
Έχει αποδειχθεί ότι, όταν βιβλιοθηκάριοι και δάσκαλοι συνεργάζονται, οι μαθητές κατορθώνουν υψηλότερα επίπεδα γνώσης γραφής και ανάγνωσης, διαβάσματος, μάθησης, επίλυσης προβλημάτων και τεχνολογικές επιδεξιότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Οι υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης πρέπει να προσφέρονται ισότιμα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ασχέτως της ηλικίας, της φυλής, του φύλου, της θρησκείας, της εθνικότητας, της γλώσσας, της επαγγελματικής ή κοινωνικής θέσης. Ειδικές υπηρεσίες και υλικά πρέπει να προσφέρονται σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν της βασικές υπηρεσίες και υλικά της βιβλιοθήκης.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες και συλλογές πρέπει να βασίζεται στην παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαίων και Ελευθεριών των Ηνωμένων Εθνών, και πρέπει να μην υποτάσσεται σε κανένα σχήμα ιδεολογικής, πολιτικής ή θρησκευτικής λογοκρισίας, ή σε εμπορικές πιέσεις.
Νομοθεσία χρηματοδότησης και δίκτυα
Η σχολική βιβλιοθήκη είναι ουσιώδης για κάθε μακροπρόθεσμη στρατηγική για γνώση γραφής και ανάγνωσης, εκπαίδευση, παροχή πληροφορίας και οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη. Καθώς αποτελεί ευθύνη των τοπικών και εθνικών αρχών, πρέπει να υποστηριχτεί από ειδική νομοθεσία και πολιτικές. Οι σχολικές βιβλιοθήκες πρέπει να έχουν επαρκές και διαρκές κεφάλαιο για εκπαιδευμένο προσωπικό, υλικά, τεχνολογίες και ανέσεις. Πρέπει να είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Η σχολική βιβλιοθήκη είναι ουσιώδης Βοηθός της τοπικής, και εθνικής βιβλιοθήκης και του δικτύου πληροφόρησης.
Όπου  η σχολική βιβλιοθήκη μοιράζεται τις ανέσεις και / ή τις πηγές με έναν άλλο τύπο βιβλιοθήκης, όπως μια δημόσια βιβλιοθήκη, οι μοναδικοί σκοποί της σχολικής βιβλιοθήκης πρέπει να αναγνωρίζονται και να υποστηρίζονται.
Στόχοι της σχολικής βιβλιοθήκης
Η σχολική βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα ακόλουθα είναι ουσιώδη στην εξέλιξη της γνώσης γραφής και ανάγνωσης, της διδασκαλίας, της μάθησης και του πολιτισμού και είναι βασικές υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης:
 • υποστηρίζοντας και προωθώντας τους εκπαιδευτικούς σκοπούς όπως υπογραμμίστηκαν στη σχολική αποστολή και στο πρόγραμμα,
 • αναπτύσσοντας και διατηρώντας στα παιδιά τη συνήθεια και την απόλαυση του διαβάσματος και της μάθησης , και την χρήση των βιβλιοθηκών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους,
 • προσφέροντας ευκαιρίες για εμπειρίες στη δημιουργία και χρήση της πληροφορίες για τη γνώση ,την κατανόηση, τη φαντασία και την ψυχαγωγία,.
 • ενισχύοντας όλους τους μαθητές στις επιδεξιότητες της μάθησης και της πρακτικής για εκτίμηση και χρήση της πληροφορίας ασχέτως από δομή, σχήμα ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθησίας στους τρόπους επικοινωνίας μέσα στην κοινότητα,
 • παρέχοντας πρόσβαση σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πηγές και ευκαιρίες που εκθέτουν τους μαθητές σε ποικίλες ιδέες, εμπειρίες και γνώμες,
 • οργανώνοντας δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον πολιτισμό και την κοινωνική ενημέρωση και ευαισθησία,
 • δουλεύοντας με μαθητές, δασκάλους, διαχειριστές και γονείς για να επιτύχουν την αποστολή του σχολείου,
 • διακηρύσσοντας την ιδέα ότι η πνευματική ελευθερία και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ουσιώδεις για αποτελεσματική και υπεύθυνη πολιτική δραστηριότητα και συμμετοχή σε μια δημοκρατία,
 • προάγοντας το διάβασμα και τις πηγές και τις υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης σε όλη τη σχολική κοινότητα και πέρα απ' αυτή,
Η σχολική βιβλιοθήκη εκπληρώνει αυτές τις λειτουργίες αναπτύσσοντας τις πολιτικές και τις υπηρεσίες, συγκεντρώνοντας και αποκτώντας πηγές, παρέχοντας φυσική και διανοητική πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, παρέχοντας διδασκαλικές ευκολίες, και απασχολώντας εκπαιδευμένο προσωπικό.
Προσωπικό
Ο σχολικός βιβλιοθηκάριος είναι το επιστημονικά εφοδιασμένο μέλος του προσωπικού,  υπεύθυνο για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της σχολικής βιβλιοθήκης, υποστηριζόμενης με επαρκές προσωπικό, όσο είναι δυνατόν, το οποίο δουλεύει μαζί με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, και συνδέεται με τη δημόσια βιβλιοθήκη και  με άλλες.
Ο ρόλος των σχολικών βιβλιοθηκάριων θα ποικίλλει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα και τη διδακτική μεθοδολογία των σχολείων, μέσα σε ένα εθνικό, νόμιμο και οικονομικό σχεδιασμό. Σε ειδικές συνθήκες, υπάρχουν γενικές περιοχές γνώσης που είναι ζωτικές, εάν οι σχολικοί βιβλιοθηκάριοι υπάρχουν για να αναπτύσσουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης: την πηγή, τη βιβλιοθήκη, τη διαχείριση της πληροφορίας και τη διδασκαλία.
Σε ένα αυξητικώς δικτυωμένο περιβάλλον, οι σχολικοί βιβλιοθηκάριοι πρέπει να είναι ικανοί στο σχεδιασμό και στη διδασκαλία διαφορετικών επιδεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών και στους δυο, και στους δασκάλους και στους μαθητές. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εκπαίδευση και ανάπτυξη.
Λειτουργία και Διαχείριση
Για να εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι χειρισμοί:
 • η πολιτική στις υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης πρέπει να διατυπωθεί ώστε να ορίζει στόχους , προτεραιότητες και υπηρεσίες σε σχέση με το σχολικό πρόγραμμα,
 • η σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να οργανωθεί και να υποστηριχθεί σύμφωνα με τα επαγγελματικά δεδομένα,
 • οι υπηρεσίες πρέπει να είναι προσιτές σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και να λειτουργούν μέσα στο πνεύμα / περιβάλλον της τοπικής κοινότητας,
 • η συνεργασία με δασκάλους, η διεύθυνση του σχολείου, διαχειριστές, γονείς, άλλους βιβλιοθηκάριους και επαγγελματίες της πληροφόρησης και ομάδες της κοινότητας πρέπει να ενθαρρυνθεί.