Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Το Εργαστήριο στεγάζεται σε αίθουσα 88 m2 . Επίσης διαθέτει βοηθητικό χώρο 25 m2 για αποθήκευση οργάνων κλπ.
Τα έτη 2000, 2001 εξοπλίστηκε με σύγχρονα όργανα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.
Διέθετε 8 (οκτώ) συλλογές (σειρές) εργαστηριακών οργάνων για τη διεξαγωγή πειραμάτων από 3-μελείς ομάδες μαθητών.
Το έτος 2002 εξοπλίστηκε και με υπολογιστή με τον οποίο γίνονται εικονικά πειράματα (προσομοίωση πειραμάτων).

Το 2016 καταστράφηκε από φωτιά.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σαλούστρου Ελεάννα (Βιολόγος)