Γυμναστήριο

Το Γυμναστήριο εγκαινιάστηκε το 1979 και στεγάζεται σε ανεξάρτητο χώρο 500 m2.