Επικοινωνίαink_e0                                                                                                                                     


                                                                            Χάρτης


Διεύθυνση:  Μαραγκοπούλου 2    263 35  ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνα:  2610 223-073 (& Φαξ),  2610 223-259


Ηλ. ταχυδρομείο:   mail@5lyk-patras.ach.sch.gr