Ενημέρωση γονέων

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ                                                                                   ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610223073                                                   Mail: mail@5lykpat.ach.sch.gr

1ο  – Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα

Το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου, ενώ το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από 21 Ιανουαρίου έως τέλος Μαΐου. Στο τέλος κάθε τετραμήνου, οι μαθητές παίρνουν έλεγχο επίδοσης προφορικής βαθμολογίας.

Οι παράμετροι (παράγοντες)  που καθορίζουν τον προφορικό βαθμό είναι:

α. Η συμμετοχή στην καθημερινή εργασία της τάξης

β. Η επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες (ωριαία διαγωνίσματα και τεστ), για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη) υπάρχει η δυνατότητα για αντικατάσταση της γραπτής με προφορική εξέταση

γ. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες

Η βαθμολογική κλίμακα είναι: Σχεδόν Καλώς 9,5 ? 13, Καλώς 13,1 ? 16 Λίαν Καλώς 16,1 ? 18 Άριστα 18,1 – 20

2ο  – Χαρακτηρισμός φοίτησης  Σύμφωνα με Aριθμ. 10645/ΓΔ4/23-01-2018/ΥΑ

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Απουσίες που οφείλονται σε σοβαρούς λόγους υγείας με βεβαίωση ή γνωμάτευση Νοσοκομείου και φέρουν σφραγίδα διοικητικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου καταχωρούνται αλλά δεν υπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

3ο  – Ενημέρωση κηδεμόνων

  • Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να έρχονται στο σχολείο συχνά για να ενημερώνονται για τις απουσίες των μαθητών προς αποφυγή δυσάρεστων αποτελεσμάτων.
  • Θα παρακαλούσαμε επίσης τους κηδεμόνες να επισκέπτονται συχνά το σχολείο για να γνωρίσουν τους καθηγητές, ώστε να έχουμε μια δημιουργική συνεργασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
  • Οι καθηγητές του σχολείου μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώνουν για την πρόοδο των παιδιών σας.

4ο  Κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων

Θυμίζουμε ότι με την υπουργική απόφαση Αρ. Πρωτ.  Φ.25/103373/Δ1/ Μαρούσι, 22-6-2018   απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στο σχολείο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε ο μαθητής πρέπει να έχει το τηλέφωνό του απενεργοποιημένο στην τσάντα του.
Στο σημείο αυτό θα ζητήσουμε πάλι τη δική σας βοήθεια.

5ο Κάπνισμα  Υ.Α. Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/ Αθήνα, 31 / 01 / 2018
Το κάπνισμα σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/ Αθήνα, 31 / 01 / 2018 απαγορεύεται στα σχολεία. Το κάπνισμα αποτελεί μια ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου συνήθεια. Ζητούμε λοιπόν την συνεργασία σας ώστε η απαγόρευση αυτή να αποτελέσει ευκαιρία για εκείνα τα παιδιά που έχουν αυτή τη συνήθεια για μια ζωή χωρίς τσιγάρο.