Φύλλα εφημερίδας _ Βραβεία


Η εφημερίδα του σχολείου με τίτλο 

«Κοινωνία μαθητική» 

εκδίδεται από το Σχολικό Έτος 1988-89


Εκπαιδευτικές ανάγκες έκδοσης Σχολικής Εφημερίδας

Ο βασικός στόχος της έκδοσης σχολικής εφημερίδας είναι η διαμόρφωση ενεργών μαθητών και εν τέλει πολιτών. Πολιτών που αναζητούν  την ενημέρωση την πληροφόρηση και την κριτική ανάγνωση, ανάλυση και ερμηνεία της πολύπλοκης και ταχύτατα μεταβαλλόμενης κοινωνικής πραγματικότητας.

Πρακτικά σημαίνει άσκηση  στη Δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, σημαίνει άσκηση στην ελευθερίας μέσα από την ενθάρρυνση  δράσεων για την ενίσχυση μιας υγιούς, ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας.

Είναι μια διαδικασία  πληροφόρησης και η ενεργοποίησης των μαθητών σχετικά με τις υπέρτατες αξίες της αγάπης για τον συνάνθρωπο, της ελευθερίας της δημοκρατίας, της κοινωνικής ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές  μαθαίνουν:

  • να σκέφτονται κριτικά,
  • να συνεργάζονται,
  • να ερευνούν,
  • να δημιουργούν,
  • να σέβονται τον «άλλο», τον «διαφορετικό»,
  • να περιορίζουν τον έντονο εγωκεντρισμό που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας.
  • να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον και όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και κοινωνικής συνοχής.

Για τους εκπαιδευτικούς αυτό σημαίνει  τη δυνατότητα να  δοκιμάσουν εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, όπου οι μαθητές , θα  μαθαίνουν να  κατακτούν νέες  γνώσεις, να  σκέφτονται κριτικά απέναντι στα  δρώμενα  των σύγχρονων κοινωνιών, να  νιώθουν δημιουργικοί και ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στη σχολική πράξη.

Τέλος για το σχολείο η έκδοση της σχολικής εφημερίδας  ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής εποχής και της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής για τη  σύνδεση του σχολείου με το οικονομικό,  κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Βραβεία

  • Από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας, Αθανασίου Βασιλείου Μπότση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 10 Δεκεμβρίου 2002, με κριτήρια βράβευσης την ποιότητα και ποικιλία της ύλης, την εμφάνιση, τη δημοσιογραφική αντίληψη και την προσπάθεια των μαθητών για τη σύνταξη και την έκδοση.

  • Από την Εφημερίδα «Τα Νέα», 5 Μαΐου 2007, με τα ίδια ως ανωτέρω κριτήρια.

  • Από την Εφημερίδα «Τα Νέα», 11 Μαΐου 2009, με κριτήρια τα θέματα ανεργίας, διαφθοράς και την ποιότητα και ποικιλία της ύλης.Φύλλα εφημερίδας


      Φύλλα εφημερίδας