Υπεύθυνοι Καθηγητές

Σχολικό έτος  2023 – 2024

Τμήμα Υπεύθυνος Καθηγητής
Α1 Μανωλοπούλου Σοφία
Α2 Πανταζοπούλου Ελένη
Α3 Κοντογιώργης Αλέξανδρος
Α4 Κωτσόπουλος Γεώργιος
Β1 Μανιάτη Χριστίνα
Β2 Ραβαζούλα Παναγιώτα
Β3 Πετροπούλου Σταυρούλα
Β4 Σαμπαζιώτης Μιχαήλ
Γ1 Ζάρρα Μαργαρίτα
Γ2 Χρηστογιάννης Ιωάννης
Γ3 Χατζήπαπα Μαριάννα
Γ4 Μουτάφης Χρήστος